ปูนสำเร็จรูป ปูนยก8 ปูนแปด ปูนซีเมต์ ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
 
 
ข่าวสารกิจกรรม ปูนยกแปด
 
   
 
ปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล"ยกแปด" ตั้งเป้ารายได้ปี 2555 โต 30% วิ่งเจาะกลุ่มผู้รับเหมารายย่อย
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปูนสำเร็จ รูปแบรนด์ยก แปด ที่ผลิตปูนกาวปูกระเบื้อง, ปูนแต่งผิวบาง
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
นายปกรณ์วัสส์ อิทธิอาวัชกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยกแปด จำกัด ผู้ผลิต และจำหน่ายปูนสำเร็จรูปยกแปด และปูนยก8
 
-----------------------------------------------------------------
   
 
 
 
 
 
 
ปูนยกแปด
The YOKPAD Mortar is technology for the mortar work in the modern age. The first-class construction company gives generally the trustworthiness to YOKPAD Mortar for the construction to white-wash generally and lightweight brick wall. Because it’s produced by the modern machine.

YOKPAD Mortar is a modern mortar that it is a construct mortar and plaster as to use in the construction building by the combination of Portland cement in type 1 that it has standard with a stone and the nature material to pass the drying process and to choose a size as you want that together with increase combination, that it helps to add the special properties for prevailing over the mortar to mix generally itself. It is to give the work has a hardness, durability, and beautiful.

 

The history of company 

History of the company

YOK PAD Co. Ltd. Was born on 2 March 2004. By objective for it was the adviser in engineering to give the leading companies in Thailand such as IEC. Co., Ltd., etc. Next the founder company came to the adviser in engineering and all operation for Kittiphong Mining Co., Ltd but the shareholder of Kittiphong Mining Co., Ltd decided to withdraw from business and the founder of YOK PAD Co., Ltd had vision to appreciate the feasibility of business inside production mortar and readymade plaster so it managed to inherit the all administration and to reform inside the marketing and expansion to produce for impelling the standard of KTP Mortar to success as the customers are pleased. By the way of taking over from Kittiphong Mining Co., Ltd come to YOK PAD Co., Ltd for manage to produce and to distribute the products KTP and YOK 8.

The history of KTP Mortar as YOK PAD Co., Ltd manage to produce to the products mortar- readymade plaster in the first brand as was born in Thailand that it produced and distribution by Kittiphong Mining Co., Ltd that it has located at 46/1 Moo.5 Hauypaway sub-district Phraputthabat district in Saraburi Province by it was born in 1994. It is located at the area about 10 farms with the fund patent 179 million baht. The product is to produce, and distribution have 2 types that include the readymade mortar for the cause and the readymade mortar for plaster. Later it had developed the products for special work such as the mortar for the cause-plaster for the lightweight brick and the plaster for concrete etc.

KTP Mortar was confirmed the industry standard from the Industry Standard Office, confirm to mortar for cause: 598-2528 and confirm mortar for plaster: 1776-2542 in 2000 and used it is standard in produces KTP Mortar to confirm the industry standard from the Industry Standard Office to confirm mortar for cause : 598-2528 and confirm mortar for plaster : 1776-2542

   
 
     
 

Vision

 
 
  • We will be the leader in quality of producing the readymade mortar and in part of servicing for customers.
  • Participate in the development and enhance the ability of work personality in society
 
 
 
 

Mission

 
 
  • As a business manufacturing, the readymade mortar to lead the best quality and standard of Thailand.
  • As a business manufacturing, the readymade mortar to give an excellent service for customers.
  • The value to the customers is the highest complacency in quality, service, and the speed of services.
  • Manufacturing operation with attention and preserving the environment.
  • Following the theory of "The Sufficient economy".
 
   
   
     
 
     
 

Copy All Right Reserved 2012 By Yok8 Co., Ltd.
Address : 575/58 ถนนเสนานิคม 1 แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
Tel : 0-2942-1959 , 0-2942-2734 Fax : 0-2570-1323